ค้นหา

เนื่องในวันลอยกระทง โครงการนนทวี

เนื่องในวันลอยกระทง ทางโครงการได้จัดงานให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ บริษัท นนทวีเรสซิเด๊นซ์ จำกัด ช่วยกันทำความสะอาด บริเวณคูคลอง ในสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการ ขอขมาต่อพระแม่คงคา ผู้ให้สายน้ำหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต


ชุมชนนนทวีช่วยกันทำความสะอาด ลำราง บริเวณหน้าโครงการ เพื่อสร้างทัศนียภาพ ที่งดงาม ให้กับชุมชน และเป็นตัวอย่าง ริเริ่ม การขออภัย พระแม่คงคาที่สร้างสรรค์ เพื่อสังคมคุณภาพดู 30 ครั้ง

Copyright © 2018 Noantawee Residence | All Rights Reserved.