โครงการ นนทวีวิลล์ 7

บ้านเดี่ยว

แบบบ้าน นนทพัฒน์ (H1) 50 ตร.ว.

บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่
4 นอน          2 จอดรถ
3 น้ำ            2 รับแขก

H1_7.JPG

บ้านแฝด

แบบบ้าน นนทสา (H3) 35 ตร.ว.

บ้านแฝดขนาดใหญ่
4 นอน          2 จอดรถ
3 น้ำ            1 รับแขก

3.JPG

บ้านแฝดอิสระ

แบบบ้าน นนทมาศ (H2) 40 ตร.ว.

บ้านแฝดขนาดใหญ่
4 นอน          2 จอดรถ
3 น้ำ            1 รับแขก

2.JPG

ทาวน์โฮม

แบบบ้าน นนทกาญจน์ (T4) 40 ตร.ว.

ทาวน์โฮมขนาดใหญ่
4 นอน          2 จอดรถ
3 น้ำ            1 รับแขก

4.jpg