โครงการ นนทวีแกรนด์ 6

บ้านเดี่ยว

โครงการ นนทวีแกรนด์ 6

แบบบ้าน นนทพัฒน์ (H1) 80 ตร.ว.

บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่

4 ห้องนอน

3 ห้องน้ำ

2 จอดรถ

2 ห้องรับแขก

นนทพัฒน์6.jpg

บ้านเดี่ยว

โครงการ นนทวีแกรนด์ 6

แบบบ้าน นนทพา (H1B) 70 ตร.ว.

บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่

4 ห้องนอน

3 ห้องน้ำ

2 จอดรถ

1 ห้องรับแขก

1595400390980.jpg

บ้านเดี่ยว

โครงการ นนทวีแกรนด์ 6

แบบบ้าน นนทวัฒน์ (H1A) 80 ตร.ว.

บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่

4 ห้องนอน

3 ห้องน้ำ

2 จอดรถ

2 ห้องรับแขก

FINAL JPG.jpg

บ้านเดี่ยว

โครงการ นนทวีแกรนด์ 6

แบบบ้าน นนทมาศ (H2) 70 ตร.ว.

บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่

3 ห้องนอน

2 ห้องน้ำ

2 จอดรถ

1 ห้องรับแขก

นนมาศ6.jpg