simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นนทวี เรสซิเด๊นซ์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการที่พักอาศัย ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ภายใต้การบริหารงานของ คุณเปรมสิทธิ์ ศิรสิทธิ์วัฒนา และ ทันตแพทย์หญิง พิชชานันต์ ศิรสิทธิ์วัฒนา พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ ทุกโครงการสร้างสรรค์จากความตั้งใจ ควบคุมการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน เลือกใช้วัสดุคุณภาพ การออกแบบโครงสร้างที่แข็งแรง พร้อมการดีไซน์แบบบ้านทุกหลังที่นอกเหนือจากความสวยงาม ยังมอบความสะดวกสบายในการพักอาศัย และตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
"มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเพื่อให้ได้บ้านที่มั่นคง เหมาะแก่การอยู่อาศัย ด้วยประโยชน์สูงสุด ส่งมอบแก่ลูกค้าในโครงการ"

พันธกิจ

"เน้นกระบวนการทำงานแบบบูรณาการ ไม่หยุดนิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบองค์กร เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข"

ด้วยความตั้งใจดีที่อยากให้ทุกคนทุกครอบครัว สามารถเป็นเจ้าของบ้านในฝันสมดังใจปรารถนาเราจึงมุ่งพัฒนาโครงการบ้านคุณภาพในทุกโครงการให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าต่างๆที่ปรารถนาจะมีบ้าน โดยทุกโครงการของเราตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ  ที่ตั้งของแต่ละโครงการผ่านการเลือกสรรแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่มีความน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญ รายล้อมด้วยเส้นทางคมนาคมสำคัญ