บ้านเดี่ยว

โครงการ นนทวีแกรนด์ 6

บ้านเดี่ยว

แบบบ้าน นนทพัฒน์ (H1) 80 ตร.ว.

บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่
4 นอน          2 จอดรถ
3 น้ำ            2 รับแขก

นนทพัฒน์6_edited.jpg

บ้านเดี่ยว

แบบบ้าน นนทพา (H1B) 70 ตร.ว.

บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่
4 นอน          2 จอดรถ
3 น้ำ            1 รับแขก

1595400390980.jpg

บ้านเดี่ยว

แบบบ้าน นนทวัฒน์ (H1A) 80 ตร.ว.

บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่
4 นอน          2 จอดรถ
3 น้ำ            2 รับแขก

FINAL JPG.jpg

บ้านเดี่ยว

แบบบ้าน นนทมาศ (H2) 70 ตร.ว.

บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่
3 นอน          2 จอดรถ
2 น้ำ            1 รับแขก

H2_6.jpg

บ้านเดี่ยว

โครงการ นนทวีวิวล์ 7

บ้านเดี่ยว

แบบบ้าน นนทพัฒน์ (H1) 50 ตร.ว.

บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่
4 นอน          2 จอดรถ
3 น้ำ            2 รับแขก

H1_7.JPG