NOANTAWEE RESIDENCE

มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา

เพื่อให้ได้บ้านที่มั่นคง เหมาะแก่การอยู่อาศัย ด้วยประโยชน์สูงสุด ส่งมอบแก่ลูกค้าในโครงการ

บ้านเดี่ยว H1 นนทพัฒน์

 • 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

 • พื้นที่ใช้สอย 215 ตรม.

 • พื้นที่ดิน 80 ตรว.

บ้านเดี่ยว H1B นนทพา

 • 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

 • พื้นที่ใช้สอย 187 ตรม.

 • พื้นที่ดิน 70 ตรว.

โครงการนนทวีแกรนด์ 6

บ้านเดี่ยว H2 นนทมาศ

 • 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

 • พื้นที่ใช้สอย 180 ตรม.

 • พื้นที่ดิน 70 ตรว.

บ้านแฝด H3 นนทสา

 • 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

 • พื้นที่ใช้สอย 171 ตรม.

 • พื้นที่ดิน 40 ตรว.

03.png
บ้านแฝด H3 นนทสา

 • 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

 • พื้นที่ใช้สอย 152 ตรม.

 • พื้นที่ดิน 35 ตรว.

04.png
ทาวน์โฮม T4 นนทกาจญน์

 • 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

 • พื้นที่ใช้สอย 150 ตรม.

 • พื้นที่ดิน 22 ตรว.

1595400390980.jpg
นนทพัฒน์6.jpg
นนมาศ6.jpg
นนทสา6.jpg

โครงการนนทวีวิลล์ 7

บ้านแฝดแบบใหม่ H2 นนทมาศ

 • 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

 • พื้นที่ใช้สอย 172 ตรม.

 • พื้นที่ดิน 40 ตรว.

02.png
บ้านเดี่ยว H1 นนทพัฒน์

 • 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ

 • พื้นที่ใช้สอย 198 ตรม.

 • พื้นที่ดิน 50 ตรว.

นนทพัฒน์ โครงการนนทวีวิลล์ 7

บทความ รีวิว และโปรโมชั่น